بخش چهار علوم سوم ابتدایی گرما ومواد 1                                                                         

1- موادبه چه حالت هایی  هستند؟ ص 45

2- آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟ چرا

3-اگر مقداری یخ را چند دقیقه در اتاق بگذاریم چه تغییری مشاهده می کنیم؟

4- آیا تا کنون تغییری شبیه به آب شدن یخ مشاهده کرده اید؟ نام ببرید.

5- مواد جامد چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟

6- ذوب شدن را تعریف کنید؟

7- ذوب به معنای .................... است .

8- اگر مقداری آب را درجا یخی یخچال بگذاریم چه تغییری می کند؟

9- آیا تا کنون تغییری شبیه به یخ شدن آب را مشاهده کرده اید ؟ نام ببرید.

10- مواد مایع چه زمانی به جامد تبدیل می شوند؟

11- انجماد یعنی چه؟

12- انجماد به معنای ............... است .

13- قطره های شمع ، موقع سوختن وقتی به بشقاب می افتند چه تغییری می کنند ؟ ص 46

14- آیا می دانید شمع ها را چگونه به شکل های گوناگون می سازند؟ ص 47

15- چگونه می توان یخ را به شکل های گوناگون درست کرد؟

16- چگونه می توانیم یک قطعه یخ به شکل توپ درست کنیم ؟

17- چرا لباس های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند ؟ ص 48

18- چرا زمین های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند؟

19- اگر در یک ظرف کمی آب را حرارت دهیم چه مدّت طول می کشد تا همه ی آب بخار شود؟

20- بخار آب به کجا می رود؟

21- آیا آب دریا هم بخار می شود ؟

22- بخار آب دریا به کجا می رود ؟

23- بخار آب از کدام یک از حالت های ماده است ؟

24- تبخیر را تعریف کنید ؟

25- تبخیر به معنای ..................... است .

26- آیا بخار آبی که در هوا وجود دارد دیده می شود؟

27- اگر چند قطره الکل را در ظرفی ریخته و کمی صبر کنیم چه تغییری مشاهده می شود؟

28- هنگام خشک شدن سبزی ، چه تغییر حالتی روی می دهد؟

29- هریک از تغییر حالت ها چه نام دارد ؟

الف ) آب              بخار آب                      ب) یخ             آب                         ج) آب               یخ

30- برای آن که بستنی در ظرف دیرتر ذوب شود چه پیشنهادی دارید ؟

31- اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

32- اگرمقداری کره را کاملاً ذوب کنیم به نظر شما آیا جرم کره پس از ذوب شدن تغییر می کند؟

33- آیا گاز ها را می توان به مایع تبدیل کرد ؟

34- اگر آب را حرارت دهیم تا به جوش آید و یک بشقاب سرد را بالای ظرف نگه داریم چه چیزی مشاهده می کنیم؟

35- اگر بازدم خود را به آینه انجام دهیم چه مشاهده می کنید؟

36- اگر در یک لیوان کاملاً خشک مقداری آب ویخ بریزیم بعد از مدّ تی به بدنه ی لیوان دست بزنیم ، چه مشاهده می کنیم؟

37- گازها چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟

 

پاسخنامه بخش چهارم گرما و مواد 1                                                                                                        

1- جامد، مایع ، گاز 

 ۲-خیر، مواد در اثر تغییر دما به حالت های مختلف تبدیل می شوند

3- یخ در اثر گرما کم کم آب شده وبه حالت مایع در می آید.

4- بلی، آب شدن کره وآب شدن شمع در اثر گرما

5- زمانی که به اندازه ی کافی گرم شوند.

6- تبدیل شدن مواد جامد به مایع را ذوب شدن می گویند.

7- مایع شدن

8- آب بر اثر سرما کم کم به یخ تبدیل می شود وبه حالت جامد در می آید.

9-اگر کره ی مایع را در یخچال قرار دهیم جامد می شود .

10- زمانی که به اندازه ی کافی سرد شوند.

11- تبدیل شدن مایع به جامد را انجماد می گویند .

12- جامد شدن

13- قطرات شمع که به صورت مایع هستند وقتی داخل بشقاب می افتند به جامد تبدیل می شوند.

14- شمع را داغ می کنند ودر ظرف های مختلف ( با شکل های مختلف ) می ریزند ونخی را در وسط آن قرار می دهند که پس از سرد شدن به شکل همان ظرف در می آید.

15- آب را در ظرف های مختلف می ریزندودر جا یخی یخچال  قرار می دهند پس از مدّتی آب به همان شکل ظرف یخ می بندد.

16- در داخل یک توپ آب می ریزیم وآن را در جا یخی یخچال قرار می دهیم پس از آنکه آب داخل توپ یخ بست آن را باز کرده ویخ را در می آوریم.

17- در اثر گرمای خورشید و وزش باد، آب لباس ها بخار شده و لباس ها خشک می شوند.

18- در اثر گرمای نور خورشید آب بخار می شود و زمین خشک می شود.

19- بستگی به مقدار آب وحرارت دارد.

20- بخار آب وارد هوا می شود.

21- بلی

22- وارد هوا می شود و ابر درست می کند.

23- گاز

24- تبدیل شدن مایع به گاز را تبخیر می گویند.

25- بخار شدن

26- خیر

27- الکل داخل ظرف تبخیر شده و الکلی در ظرف باقی نمی ماند.

28- آب موجود در سبزی بخار( تبخیر)  می شودو سبزی خشک می شود.

29- الف- تبخیر                            ب- ذوب                                ج- انجماد

30- دراطراف ظرف یخ بگذاریم، ظرف را سرد نگه داریم( در یخچال قرار دهیم).

31-ابر تشکیل نمی شدو درنتیجه بارندگی  نمی شد، اگر آب منجمد نشود دیگر یخ وجود نخواهد داشت و همچنین اگر آب تبخیر نشود لباس ها خشک نمی شوند و ......

32- خیر

33- بلی

34- اگر آب را حرارت دهیم وبه جوش آیدآب به صورت بخار در می آید ( تبخیر ) وقتی بخار آب که به صورت گاز است به بشقاب سرد برخورد می کند به آب ( مایع ) تبدیل می شود.

35- بازدم ما که گرم است به آینه که سرد است برخورد کرده وبه آب تبدیل می شود وروی سطح آینه قطرات آب تشکیل می شود.

36- مشاهده می کنیم که قطره های آب روی بدنه ی لیوان دیده می شود زیرا بخار آب درون هوا به بدنه ی سرد لیوان بر خورد کرده وبه مایع ( آب ) تبدیل می شود.

37- زمانی که به اندازه ی کافی سرد شوند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 1:23  توسط ارژنگ حكم   | 
بخش   سوم   گیاهان                                                             

1)گیاهان هم مانند ................ ، بسیار گوناگونند.

2) گیاهان به چه شکل هایی دیده می شوند؟

3) قسمت های اصلی گیاه را نام ببرید.

4) انواع ریشه را نام ببریدو برای هر یک مثال بزنید.

5) قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

6) ریشه ی راست برای چه جایی مناسب است. چرا ؟

7) ریشه ی افشان برای چه جایی مناسب است. چرا

8) کار ریشه چیست؟

9) کار ساقه چیست ؟

10) برگ هارا چگونه دسته بندی می کنند؟

11) چه تفاوتی در شکل گل ها مشاهده می کنید؟

12) چگونه می توان گل ها را از روی گل برگ های آن ها  طبقه بندی کرد؟

13) آیا همه ی گیاهان گل دارند؟ مثال بزنید.

14) دانه درخت کاج در چه اندامی تشکیل می شود؟

15) دانه ها به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید. ص 40

16) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا می شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی

17) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا نمی شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی   

18) بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی اند یا دو قسمتی؟

19) دانه ها در کدام قسمت مخروط قرار دارند؟  ص 43

20) دانه های کاج چگونه پراکنده می شود ؟

21) مخروط کاج به کدام قسمت گیاهان دیگر شبیه است؟

22) دانشمندان گیاهان دانه دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ ص43

23) ریشه ی گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند چگونه است؟

24 ) ریشه ی گیاهانی که دانه ی دو قسمتی دارند چگونه است؟

25) بیشتر گیاهانی که برگ پهن دارند، دانه های آن ها چند قسمتی است ؟

26) بیشتر گیاهانی که برگ تیغه ای دارند دانه ها یشان چند قسمتی است ؟ مثال بزنید.

27) گیاهان گل دار از نظر گل برگ به چند گروه تقسیم می شوند ؟

28) کار اصلی میوه چیست ؟

29) گیاهان پهن برگ دارای ریشه ی .............. وگیاهان باریک برگ دارای ریشه ی ................. هستند .

30) کار برگ چیست ؟

31) گل ها را از روی .......... و ............. و ................. گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

32) گیاهان چگونه طبقه بندی می شوند؟ با رسم نمودار نشان دهید.

33) از گیاهانی که دانه یک قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

34) از گیاهانی که دانه دو قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

35) شکل یک گیاه یک قسمتی و یک گیاه دو قسمتی را بکشید.

36) گياهان مخروط دار به چه گياهاني گفته مي شوند؟

37) گياهی را نام ببريد كه گل 3 گلبرگي داشته باشند؟

38) نام دو گياه را بنويسيد كه 4 يا 5 گلبرگ داشته باشند؟

39) ريشه هاي راست( دراز و عميق) چه خاصيت مفيدي دارند؟

پاسخنامه بخش سوم گیاهان                                                                                                                           

1) جانوران

2) درخت و بوته( گندم، جو، ذرّت، لوبیا)

3) ریشه، ساقه ، برگ

4) ریشه ی راست مانند هویج، ترب، لوبیا و ریشه ی افشان مانند گندم ، جو

5)ریشه ، ساقه ، برگ ، گل ، میوه

6) بیابان ها ، چون ریشه ی راست در عمق زیادی از درون زمین فرو می رود تا بتواندآب را از آن جا جذب کند.

7) چون عمل جذب را در قسمت سطحی خاک انجام می دهندپس در محل هایی که باران می بارد مناسب است.

8) کار ریشه جذب آب و مواد غذایی از خاک است.

9) کار ساقه رساندن آب و مواد غذایی داخل خاک از ریشه به برگ ها و گل ومیوه است .

10) برگ هارا می توانیم از نظررنگ، اندازه ، شکل لبه ی برگ ها( صاف بودن و دندانه دار بودن) ، کلفتی ، نازکی، شکل رگ برگ ها،صافی و زبری دسته بندی کنیم.

11) گل ها از نظر رنگ ، اندازه وتعدادگلبرگ هاو هم چنین جدا یا به هم چسبیده بودن گلبرگ ها با هم تفاوت دارند.

12) گل ها را از نظر رنگ، شکل و تعداد گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

13) خیر – درخت کاج گل ندارد.

14) مخروط

15) دو قسمت ، دانه ی دوقسمتی و دانه یک قسمتی

16) دو قسمتی

17) یک قسمتی

18) یک قسمتی مانند برنج ،گندم، خرما و.....

19) در لا به لای پوست مخروط

20) به وسیله ی باد

21) میوه

22)دو گروه: گل دار – مخروط دار

23) ریشه ی افشان

24) ریشه ی راست

25) دو قسمتی

26) یک قسمتی مانند خرما

27) به دو گروه : 1- گل دو یا چهار یا پنج گل برگی 2- گل سه یا شش گل برگی

28) نگه داری از دانه

29) راست – افشان

30) برگ ها کارخانه ی غذا سازی گیاه هستند.

31) تعداد – رنگ – شکل

  گل چهار یا پنج گل برگی                     

  گل دار      

32)                  دانه دار                                گل سه برگی

     گیاهان                           مخروط دار               

33) برنج ، گندم ، ذرّت ، خرما

34) عدس، باقلا، لوبیا، نخود، بادام

35)

36) به گياهاني كه به جاي گل، اندامي به نام مخروط دارند و دانه هايشان در اين اندام است.

37) لاله

38) لوبيا ،‌گل نرگس ،‌گل اطلسي

39) به دليل درازي و عمق زياد مي توانند در مناطق كم آب،‌ آب مناسب را به گياه برسانند.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389ساعت 0:54  توسط ارژنگ حكم   | 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 2:8  توسط ارژنگ حكم   | 
جانوران مهره دار               

1)  جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24

2)  به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

3) جنس اسکلت از چیست؟

4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟

6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .

8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید .

9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید .

10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .

 ۱۱)   ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟ ص 25

12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟

13) ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟

14) آبشش در کدام  قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟

15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟

16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید . ص 24

17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟ص 24

18) ماهی ها به کمک ..........   خود درآب شنا می کنند .

19) پوست بیشتر ماهی ها..............  و .......... است .

20) ماهی ها در دو طرف سر خود .......... دارند .

21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26

22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟

23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟

24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟

25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27

26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

 خزندگان       دوزیستان          پرندگان       ماهی ها

28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

 آب        خشکی           کویر               بیابان

29) از هر تخم قورباغه یک ........ بیرون می آید که شبیه قورباغه...... است .                  

30) نوزاد قورباغه باله و......... دارد .

31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟

32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟ ص 28

33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟

34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟

35) چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟

36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،............ می گویند. ص 28

37) چند جانور خزنده نام ببرید.

38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟

39) پوشش بدن خزندگان چیست؟

40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش                  شش

41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟

42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟

43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟

44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید.

45)بدن پرندگان از....... پوشیده است و به جای دهان........ دارند. ص 29

46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟

47) پرندگان.......... می گذارندو روی........... خود می خوابند .

48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32

54) همه ی پستان داران با......... نفس می کشند.

55) پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند

56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

57) گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33

 خروس        زرّافه              مار           قورباغه           

58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

پستانداران          پرندگان        خزندگان      دوزیستان

60) پستان داران......... و فراوان اند.

61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

 

پاسخنامه بخش دوم علوم سوم ابتدایی    جانوران مهره دار                            

1) دو گروه – مهره دار و بی مهره

2) به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند.

3) استخوان

4) ستون مهره ها

5) در پشت جانور

6) پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران

7) کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار

8) قورباغه

9) شاهین ، پنگوئن

10) میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو

11) باله ها

12) پولک

13) آبشش

14) در دو طرف سر ماهی

15) تخم ریزی

16) اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش

17) بدن را محکم نگه می دارد.

18) باله های

19) پولک دار – لغزنده

20) آبشش

21) هفت یا هشت باله

22) باله دمی و بالایی

23) باله پشتی یا دم و باله سینه ای

24) باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود.

25) تخم ریزی

26) چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند.

27) دوزیستان

28) در آب

29) نوزاد -  نیست

30) آبشش

31) نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند.

32) بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است.

33) چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.

34) چون آبشش دارد .

35) زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.

36) خزنده

37) مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل

38) خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.

39) پولک

40) شش

41) خزندگان تخم گذارند.

42) خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند.

43) چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی دارد.

44) لاک پشت آبی

45) پر ، منقار

46) از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند.

47) تخم ، تخم های

48) در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی

49) چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.

50) شتر مرغ

51) خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب

52) چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.

53) مو

54) شش

55) می زایند ،   شیر

56) میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش

57) زرّافه

58) هر دو پستان دار هستند .

59) پرندگان

60) گوناگون

61)  وال

62) همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.

63) خفّاش

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 1:51  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات بخش یک علوم سوم دبستان

1-    نیازهای جانوران را نام ببرید.

2-    جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟

3-    در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا

4-    محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

 آهو        مار       موش                قورباغه             فک                                                                

وال                فلامینگو           خرس قطبی                  ستاره دریایی

5-    چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید

6-    چرا بیشتر جانوران بزرگ لانه ای ندارند؟

7-    چرا جانوران به غذا نیاز دارند ؟

8-    کدام گوشت خوارو کدام گیاه خوارند ؟

ببر – خرس – زرافه ـ اسب ـ گرگ ـ وال

9-    دندان گیاه خوران با گوشت خواران چه فرقی دارد؟

10-    با شروع فصل سرما بعضی از جانوران چه تغییراتی در زندگی خود می دهند ؟ چرا

11-    چند جانور نام ببرید که زمستان خوابی دارند .

12-    چند جانور نام ببرید که مهاجرت می کنند .

13-    جانوران زیر هوای مورد نیاز خود راچگونه به دست می آورند؟

ماهی  -  کرم خاکی – سگ – دلفین

14-    هریک از جانوران زیر چه می خورند ؟

وال – شیر و پلنگ – گور خر ـ مار - جغد

15-    چرا پرنده ها مجبورند روزی چند بار غذا بخورند ولی مارها شاید هفته ای یک بار غذا بخورند ؟

16-    چه جانورانی به صورت گروهی زندگی می کنند ؟

17-    جانوران بیابانی آب بدن خود را چگونه به دست می آورند ؟

18-    نام چند جانور را که در قطب زندگی می کنند نام ببرید.

19-    جانوران برای نفس کشیدن به چه چیزی نیاز دارند ؟

20-    جانوران به چه علّت هایی مهاجرت می کنند ؟

21-    خواب زمستانی چه فرقی با خواب معمولی دارد؟

22-    آیا جانوران در طول زمستان خوابی ، به آب وغذا نیاز دارند ؟

23-    بین علّت زمستان خوابی وعلّت مهاجرت پرستو چه شباهتی وجود دارد ؟

24-    هنگامی که باران می بارد کرم خاکی ها از خاک بیرون  می آیند .می دانید چرا ؟

25-    چرا با شروع فصل سرما بعضی از جانوران می خوابند وبعضی مهاجرت می کنند ؟

26-    اگر یک لیوان را تا نیمه آب بریزیم ویکی دو ساعت بی حرکت بماند سپس دیواره ی داخلی را مشاهده کنیم چه می بینیم ؟

27-    از مشاهده ی حباب هایی که به لیوان چسبیده اند چه نتیجه ای می گیرید ؟

۲۸-  چرا وقتی ماهی را درظرف آب کوچکی می اندازیم ، باید آب آن را هفته ای چند بار عوض کنیم ؟

پاسخنامه بخش یک علوم سوم دبستان

1)     1- نیاز به جای مناسب 2- نیاز به لانه 3- نیاز به غذا 4- نیاز به هوا 5-نیاز به آب 6- نیاز به همکاری

2)     جایی را که آب وهوای معتدل ( خوب ) داشته باشد وپیدا کردن غذا آسان تر باشد .

3)     دربیابان به علّت هوای گرم وخشک ودر قطب به علّت هوای بسیار سرد جانوران کمتری یافت می شود .

4)     فلامینگو در کنار آب – آهو در چمنزار ـ مار در جنگل ، بیابان و باغ ها – موش در جنگل ، بیابان ، باغ ، شهر و روستا - وال و ستاره ی دریایی و فک در دریا – خرس قطبی در قطب شمال – قورباغه در آب وخشکی

5)     بعضی از جانوران برای حفظ جان خود وبچّه هایشان از سرما وگرما ودشمن برای خود لانه می سازند مانند موش وبیشتر پرندگان

6)     جانوران بزرگ به علّت جثه ی بزرگ شان ونترسیدن از دشمن لانه ای ندارند .

7)     جانوران برای رشد وحرکت نیاز به غذا دارند .

8)     زرافه گیاه خوار –ببر گوشت خوار- خرس گوشت خوار – اسب گیاه خوار – گرگ و وال گوشت خوار

9)     دندان گوشت خواران برای پاره کردن و دندان گیاه خواران برای بریدن و آسیاب کردن ( له کردن ) مناسب است .

10) با شروع فصل سرما بعضی از جانوران برای رهایی از سرما وکم غذایی به خواب زمستانی فرو می روند وبعضی هم مهاجرت می کنند

11) خرس – موش – خفاش – مار – سنجاب – جوجه تیغی و ... به خواب زمستانی فرو می روند .

12) پرستو – لک لک – غاز وحشی – مرغ دریایی و .... مهاجرت می کنند .

13) ماهی از هوای داخل آب ، کرم خاکی از هوای داخل خاک ،سگ از هوای بیرون – دلفین از هوای بیرون از آب با نفس کشیدن

14) وال ماهی های کوچک را می خورد ، شیر وپلنگ حیوانات را شکار کرده می خورند ، گورخر گیاه خوار است، مار ، موش و تخم پرندگان را می خورد ، جغد هم موش وهم بعضی پرندگان را شکار کرده می خورد .

15) پرندگان برای پرواز  وحرکت کردن به غذای بیشتری احتیاج دارندولی مار ها حرکت کمتری دارند وبه همین علّت غذای کمتری احتیاج دارند .

16) جانورانی مانند زنبور – مورچه – و موریانه

17) جانوران بیابان از سه راه آب مورد نیاز خود را به دست می آورند : ا- از غذایی که می خورند 2- از زیر زمین وریشه ی بعضی از گیاهان 3- از ذخیره ی بدن خود

18) خرس قطبی – گوزن قطبی – روباه قطبی – گرگ

19) هوا

20) برای یافتن غذا و آب وهوای مناسب برای زندگی

21) خواب زمستانی طولانی است ولی خواب معمولی کوتاه است .

22) بله  ،  آن ها نیاز خود را از ذخیره ی  بدن خود می گیرند .

23) هر دو به علّت کم بودن غذا است.

24) چون آب باران در تونل های آن ها وارد می شود وکرم ها نمی توانند نفس بکشند وبرای همین برای نفس کشیدن از خاک بیرون می آیند.

25) برای رهایی از سرما وکم غذایی

26) حباب های ریز که به لیوان چسبیده اند .

27) نتیجه می گیریم که در داخل آب هوا وجود دارد .

28) برای این که هوا به اندازه ی کافی در آب برای تنفس ماهی وجود داشته باشد .

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 1:41  توسط ارژنگ حكم   | 

بازی با فرفره

1- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟

2- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

3- چرا فرفره ی رضا زودتر از فرفره ی پرویز از حرکت می ایستد؟

4- فرضیه چیست؟

5- چگونه باید بفهمیم که یک فرضیه درست است یا غلط؟

6- فرفره در چه حالی بهتر وسریع ترمی چرخد؟

7- چرا باید هر چیزی را مشاهده می کنیم یادداشت برداریم؟

8- چه هنگام باید درمورد کاری نتیجه گیری کنیم؟

9- رضا در باره آزمایشی که انجام داده است به چه نتیجه ای می رسد؟

10-    چه چیزهایی باعث می شودکه شکر یا نمک بیشتری در آب حل شود؟

پاسخنامه درس بازی با فرفره

 

 1) 1- با دقّت فکر می کند 2- با دقّت مشاهده می کند    3- می پرسد  4-  فرضیه می سازد     5-آزمایش طراحی می کند 6- یادداشت می کند 7- نتیجه می گیرد

 2) همه چیز را با دقت مشاهده می کنیم هرچه که می شنویم یا می بینیم دلیل بیاوریم.

 3- چون سطح زیر فرفره صاف نيست.

 4-گاهي براي اتفاقي كه مي افتد دليلي مي آوريم اما نمي دانيم كه دليل ما درست است يا نه به اين دليل فرضيه مي گويند.

 5- با آزمایش کردن

 6- روی سطح صاف

 7- برای اینکه فراموش نکنیم.

 8- در باره ی دلیل هایی که اتفاق می افتد بعد از فکر کردن و آزمایش کردن نتیجه گیری می کنیم.

 9- او بعد ازفکر کردن به این نتیجه می رسدکه نا صاف بودن زمین باعث می شودکه فرفره زودتراز حرکت بایستد.

10-    آب بیشتر- گرما هم زدن در آب

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور 1389ساعت 1:40  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات بخش دوازدهم علوم دوم دبستان

1-     برای این که خوب رشد کنید ، به چه چیزهایی نیاز دارید ؟

2-    چه غذاهایی برای بدن ما ضرر دارند؟

3-    بدن شما برای این که خوب رشد کند به چه غذاهایی نیاز دارد ؟

4-    چرا باید به اندازه ی کافی  بخوابیم ؟

5-    پاکیزه بودن بدن چه فایده ای دارد؟

6-    قبل از غذا خوردن چه کار باید بکنیم ؟

7-    بعد از غذا خوردن چه کار باید بکنیم ؟

پاسخنامه بخش دوازدهم علوم دوم دبستان

1-     1- غذا 2- ورزش و استراحت 3- پاکیزگی وسلامتی

2-     غذاهای خیلی شیرین و چرب و خیلی شور

3-    سبزی ، میوه ، گوشت ، تخم مرغ

4-    چون بدن ما به استراحت کافی نیاز دارد، خستگی زیاد و خواب کم ، برای بدن ضرر دارد.

5-    باعث می شود که ما کمتر بیمار شویم و بهتر رشد کنیم .

6-    حتماً دست هایمان را با آب و صابون بشوییم .

7-    بعد از هر بار غذا خوردن ، وشب ها قبل از خواب ، حتماً دندان هایمان را مسواک بزنیم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 17:16  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات بخش یازدهم علوم دوم دبستان

1- چه چیز هایی زمین را تغییر می دهد ؟

2- آب چه زمین هایی را بهتر تغییر می دهد ؟

3- درّه چگونه درست می شود ؟

4- آب موادی را که ازروی زمین می کند ، با خود به کجا می برد ؟

5- سیل چگونه به وجود می آید ؟

6- باد ، بیابان را بیشتر تغییر می دهد یا جنگل را ؟ چرا ؟

7- چگونه می توانیم از جابه جا شدن خاک جلوگیری کنیم ؟

8- آب ، زمین را بیشتر تغییر می دهد، یا باد ؟ چرا ؟

9- تپّه های ماسه ای چگونه به وجود می آیند ؟

10-  چه چیز هایی ذرّه های خاک را به هم می چسباند ونمی گذارد که باد آن ها را ببرد ؟

پاسخنامه بخش یازدهم علوم دوم دبستان

1-    آب و باد

2-     زمین هایی با خاک نرم

3-    بر اثر شسته شدن زمین به وسیله ی آب

4-     دریاها و دریاچه ها

5-    بر اثر بارندگی های شدید

6-    بیابان  ، چون گیاه در آن جا وجود ندارد ویا خیلی کم است و خاک نرم دارد.

7-    با کاشتن گیاهان مناسب

8-    آب ، چون قدرت تغییر آب بیشتر است و می تواند ذرات درشت تری را جابه جا کند .

9-    با جا به جا کردن ماسه ها به وسیله ی باد

10-    ریشه های گیاهان و آب

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 17:15  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات بخش دهم علوم دوم دبستان

1-    چه موقع می گوییم دمای هوا زیاد شده است ؟

2-    چه موقع می گوییم دمای هوا کم شده است ؟

3-    چه چیزی هوا را گرم می کند ؟

4-    در زمستان هم مانند تابستان ، خورشید در آسمان دیده می شود ؛ پس چرا هوا سرد است ؟

5-    بادچیست ؟

6-    برای اندازه گیری گرمی و سردی هوا از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟

7-    باد در کجا تولید می شود ؟

8-    وسیله ای که جهت وزیدن باد را نشان می دهد چه نام دارد؟

9-    از باد چه استفاده هایی می توان کرد ؟

10-     طوفان چیست ؟

11-     طوفان چه زیانی دارد ؟

پاسخنامه بخش دهم علوم دوم دبستان

1-    وقتی هوا گرم می شود.

2-    وقتی هوا سرد می شود .

3-     نور خورشید

4-    چون نور خورشید به زمین راست نمی تابد ومدّت زمان تابش نور خورشید هم کمتر است .

5-    به حرکت هوا ، باد می گویند .

6-    دما سنج

7-    بین دو محلّ سرد وگرم

8-    بادنما

9-    تولید برق ، حرکت قایق های باد بانی ، خشک شدن لباس خیس و ....

10-     به باد شدید ، طوفان می گویند.

11-     طوفان ، ساختمان ها ، درخت ها وخیلی چیز های دیگر را می توان خراب کند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 17:14  توسط ارژنگ حكم   | 

سوالات بخش نهم علوم دوم ابتدائی (هوا)

1-    چرا هوا دیده نمی شود ؟

2-   انسان وهمه جانوران وگیاهان برای زنده ماندن به چه چیزی احتیاج دارند ؟

3-   برای انجام دادن چه کارهایی هوا لازم است ؟

4-   هوا چگونه آلوده می شود ؟

5-   هوای آلوده چه ضرری برای ما دارد ؟

6-   چگونه می توانیم به پاکیزه ماندن هوا کمک کنیم ؟

 

پاسخنامه بخش  نهم علوم دوم دبستان

1-     چون رنگ ندارد.

2-     هوا

3-   خشک شدن لباس خیس ـ خشک کردن سبزی ـ باد کردن لاستیک اتومبیل و دوچرخه ـ پرواز هواپیما وپرندگان حرکت قایق بادبانی و .......

4-     دود ماشین ها ـ دود کارخانه ها ـ آتش زدن زباله ها و .....

5-     ما را بیمار می کند .

6-   از ماشین های شخصی کمتر استفاده کنیم ، کارخانه هائی را که هوا را بیشتر آلوده می کنند تعطیل کنیم ،

 زباله ها را آتش نزنیم و .....

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 17:12  توسط ارژنگ حكم   |