http://www.4shared.com/dir/hlRXsVWZ/sharing.html
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر 1389ساعت 10:10  توسط ارژنگ حكم   | 

 پاسخنامه بخش هفت علوم سوم ابتدایی

1- از راه غذا

2 بنزین گاز گازوئیل

3- نفت و بنزین از مواد سوختنی هستند این مواد سوخت نامیده می شوند و انرژی دارند.

4- چوب زغال سنگ گاز گازوئیل

5- گرم کردن منزل حرکت اتومبیل ها- گرم کردن آب پختن غذا- پختن نان و .....

6- چوب زغال سنگ- زغال چوب چربی جانوران

7- با زیاد کردن پرّه های چرخ یا زیاد کردن سرعت جریان آب

8- از انرژی حرکتی آب

9- فرفره حرکت کرده می چرخد.

10- با سرعت فرفره را حرکت دهیم- فرفره را در دست گرفته و بدویم فرفره را جلوی پنکه یا باد قرار دهیم.

11- از حرکت هوا ( باد)

12- برای به گردش در آوردن چرخ ها و تولید برق

13- برای تولید برق و بالا کشیدن آب از چاه

14- آسیاب بادی یا آبی

15- 1) رشد گیاهان 2) به وجود آمدن ابرها و باد 3) گرم کردن زمین 4) خشک شدن لباس ها 5) در آب گرم کن خورشیدی 6) در باتری خورشیدی مثل ماشین حساب نوری و ....

16- بله  ، چون انرژی خورشیدی دود و آلودگی ندارد ، در همه جا وجود دارد ، رایگان است ، تمام شدنی نیست.

17-  روشن گذاشتن تعداد زیادی لامپ در خانه ها ومغازه ها ، خیابان ها ، ساختمان ها و ....

18- دقّت نکردن در موقع بنزین زدن و ریختن بنزین روی زمین و ...

19- 1) خاموش کردن لامپ های اضافی 2) درست مصرف کردن بنزین ، گاز ، نفت 3) استفاده از انرژی خورشیدی 4) روشن نکردن بی جهت تلویزیون و اتو و ..... 5) اختراع وسایلی که کمتر سوخت مصرف می کنند.

20) استفاده ی نادرست از سوخت ها

21- همه جا درشب تاریک می شود وسایل برقی کار نمی کنند و زندگی سخت می شود.

22- زندگی ما مانند انسان های گذشته می شود ،  غذا  پختن و گرم کردن خانه ها و مسافرت خیلی سخت می شود و ماشین ها  حرکت نمی کنند.

23- همه ی گیاهان، جانوران و انسان ها از بین می روندو زمین سر وتاریک می شود.

24- انرژی  خورشید                 

25- درست 

26- سوخت

27- انرژی آب رودها و نهر ها        

28- انرژی خورشید
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 0:4  توسط ارژنگ حكم   | 

بخش هفت علوم سوم ابتدایی ( منابع انرژی  )

1- بدن شما انرژی را از کجا به دست می آورد؟ ص 73

2- اتومبیل ها برای حرکت کردن انرژی لازم را از کجا به دست می آورند؟

3- سوخت را تعریف کنید ؟

4- به غیر از نفت وبنزین چه سوخت هایی را می شناسید؟

5- برای انجام چه کارهایی از سوخت استفاده می کنند ؟

6- در گذشته مردم بیشتر از چه سوخت هایی استفاده می کردند ؟

7- درساختن چرخ آبی چگونه می توانیدسرعت چرخیدن چرخ را بیشتر کنید؟ ص74

8- درچرخ آبی برای بالا آوردن لیوان انرژی از کجا به دست می آید؟

9- اگر بعد از ساختن فرفره آن را فوت کنیم چه اتّفاقی می افتد؟ ص75

10- به غیر از فوت کردن چه راه هایی برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟

11- فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد، این انرژی را از کجا می آورد؟

12- انسان از انرژی آب جاری چه استفاده هایی می کند ؟ ص76

13- از انرژی باد چه استفاده هایی می شود ؟

14- وسیله ای طرّاحی کنید که از انرژی باد یا آب استفاده کند؟

15- از انرژی خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ ص77

16 – آیا انرژی خورشید از انرژی سوخت های دیگر بهتر است؟ چرا

17- انرژی برق چگونه به هدر می رود ؟ ص78

18- بنزین چگونه به هدر می رود؟

19- برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی در محیط زندگی خود چه پیشنهاد هایی دارید ؟

20- چه چیزی باعث آلودگی هوا می شود ؟ ص79

21- اگر برق شهر مدّتی قطع شود در زندگی ما چه تغییری به وجود می آید؟

22- اگر روزی سوخت تمام شود ، زندگی ما چه تغییری می کند ؟

23- اگر روزی نور و گرمای خورشید تمام شود چه اتّفاقی می افتد؟

24- کدام انرژی از انرژی های دیگر بهتر است ؟

الف ) انرژی باد              ب) انرژی آب                  ج) انرژی  خورشید                  د) انرژی برق

25 – آب جاری و باد انرژی دارند .  الف ) درست              ب ) نادرست

26- نفت وبنزین از مواد سوختنی هستند این مواد ....................... نامیده می شوند.

27- کدام انرژی شاخه و برگ وحتی تنه ی درختان بزرگ رابه حرکت در می آورد ؟

الف ) انرژی باد               ب) انرژی آب رودها و نهر ها         ج) انرژی خورشید                        د) هیچکدام

28- کدام انرژی به زمین نور و گرما می دهد؟


+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 19:46  توسط ارژنگ حكم   | 

         سئوالات فصل سوم علوم پنجم  ابتدایی ( ماشین ها)


1-     وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم ، به  آن ............... وارد می کنیم.

2-     چگونه می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم ؟

3-     گاهی نیروی ما برای انجام دادن کار ها کافی نیست در این مورد چه باید کرد ؟

4-     علی دانش آموز کلاس اول دبستان و حسن دانش آموز کلاس پنجم است آن ها سوار الاکلنگ شده اند امّا مثل این که مشکلی وجود دارد.آن ها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند برای حل مشکل آن ها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید ؟

5-     اهرم چیست ؟

6-     آیا اهرم فقط به شکل میله است ؟

7-     هر اهرم از چند قسمت اصلی ساخته شده است ؟

8-     در هریک از وسایل زیر اهرم چگونه به ما کمک می کند ؟

ترازو ، دربطری باز کن ، دیلم  ، قیچی فلز بری

9-     برای بر داشتن یک جعبه سنگین از زمین و گذاشتن آن در کامیون از چه اهرمی استفاده می شود ؟

10-ویژگی های یک سطح شیب دار مناسب را بیان کنید ؟

11-از سطح شیب دار در چه جاهایی استفاده می شود ؟

12-ماشین را تعریف کنید ؟

13-از قرقره در چه کار هایی استفاده می شود ؟

14-چند ماشین ساده نام ببرید .

15-برای انجام دادن چه کار هایی از ماشین ها استفاده می کنیم ؟

16-ماشین پیچیده چیست ؟

17-موتور الکتریکی چیست ؟

18-انواع انرژی ها را نام ببرید .

19-آرمیچر چیست ؟

20-آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند ؟

21-چرا ما برای انجام دادن  همه ی کار ها نمی توانیم از نیروی ماهیچه ای استفاده کنیم ؟

22-ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم ؟

23-آیا می توانیم از انرژی الکتریکی انرژی حرکتی به دست آوریم ؟ مثال بزنید.

24-کدام یم از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند ؟

25-در چه حالتی برای بالا بردن اجسام توسط سطح شیب دار به نیروی کمتری نیاز داریم ؟

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 19:26  توسط ارژنگ حكم   |