پاسخنامه بخش هفت علوم سوم ابتدایی

1- از راه غذا

2 بنزین گاز گازوئیل

3- نفت و بنزین از مواد سوختنی هستند این مواد سوخت نامیده می شوند و انرژی دارند.

4- چوب زغال سنگ گاز گازوئیل

5- گرم کردن منزل حرکت اتومبیل ها- گرم کردن آب پختن غذا- پختن نان و .....

6- چوب زغال سنگ- زغال چوب چربی جانوران

7- با زیاد کردن پرّه های چرخ یا زیاد کردن سرعت جریان آب

8- از انرژی حرکتی آب

9- فرفره حرکت کرده می چرخد.

10- با سرعت فرفره را حرکت دهیم- فرفره را در دست گرفته و بدویم فرفره را جلوی پنکه یا باد قرار دهیم.

11- از حرکت هوا ( باد)

12- برای به گردش در آوردن چرخ ها و تولید برق

13- برای تولید برق و بالا کشیدن آب از چاه

14- آسیاب بادی یا آبی

15- 1) رشد گیاهان 2) به وجود آمدن ابرها و باد 3) گرم کردن زمین 4) خشک شدن لباس ها 5) در آب گرم کن خورشیدی 6) در باتری خورشیدی مثل ماشین حساب نوری و ....

16- بله  ، چون انرژی خورشیدی دود و آلودگی ندارد ، در همه جا وجود دارد ، رایگان است ، تمام شدنی نیست.

17-  روشن گذاشتن تعداد زیادی لامپ در خانه ها ومغازه ها ، خیابان ها ، ساختمان ها و ....

18- دقّت نکردن در موقع بنزین زدن و ریختن بنزین روی زمین و ...

19- 1) خاموش کردن لامپ های اضافی 2) درست مصرف کردن بنزین ، گاز ، نفت 3) استفاده از انرژی خورشیدی 4) روشن نکردن بی جهت تلویزیون و اتو و ..... 5) اختراع وسایلی که کمتر سوخت مصرف می کنند.

20) استفاده ی نادرست از سوخت ها

21- همه جا درشب تاریک می شود وسایل برقی کار نمی کنند و زندگی سخت می شود.

22- زندگی ما مانند انسان های گذشته می شود ،  غذا  پختن و گرم کردن خانه ها و مسافرت خیلی سخت می شود و ماشین ها  حرکت نمی کنند.

23- همه ی گیاهان، جانوران و انسان ها از بین می روندو زمین سر وتاریک می شود.

24- انرژی  خورشید                 

25- درست 

26- سوخت

27- انرژی آب رودها و نهر ها        

28- انرژی خورشید
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 0:4  توسط ارژنگ حكم   | 

بخش هفت علوم سوم ابتدایی ( منابع انرژی  )

1- بدن شما انرژی را از کجا به دست می آورد؟ ص 73

2- اتومبیل ها برای حرکت کردن انرژی لازم را از کجا به دست می آورند؟

3- سوخت را تعریف کنید ؟

4- به غیر از نفت وبنزین چه سوخت هایی را می شناسید؟

5- برای انجام چه کارهایی از سوخت استفاده می کنند ؟

6- در گذشته مردم بیشتر از چه سوخت هایی استفاده می کردند ؟

7- درساختن چرخ آبی چگونه می توانیدسرعت چرخیدن چرخ را بیشتر کنید؟ ص74

8- درچرخ آبی برای بالا آوردن لیوان انرژی از کجا به دست می آید؟

9- اگر بعد از ساختن فرفره آن را فوت کنیم چه اتّفاقی می افتد؟ ص75

10- به غیر از فوت کردن چه راه هایی برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟

11- فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد، این انرژی را از کجا می آورد؟

12- انسان از انرژی آب جاری چه استفاده هایی می کند ؟ ص76

13- از انرژی باد چه استفاده هایی می شود ؟

14- وسیله ای طرّاحی کنید که از انرژی باد یا آب استفاده کند؟

15- از انرژی خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ ص77

16 – آیا انرژی خورشید از انرژی سوخت های دیگر بهتر است؟ چرا

17- انرژی برق چگونه به هدر می رود ؟ ص78

18- بنزین چگونه به هدر می رود؟

19- برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی در محیط زندگی خود چه پیشنهاد هایی دارید ؟

20- چه چیزی باعث آلودگی هوا می شود ؟ ص79

21- اگر برق شهر مدّتی قطع شود در زندگی ما چه تغییری به وجود می آید؟

22- اگر روزی سوخت تمام شود ، زندگی ما چه تغییری می کند ؟

23- اگر روزی نور و گرمای خورشید تمام شود چه اتّفاقی می افتد؟

24- کدام انرژی از انرژی های دیگر بهتر است ؟

الف ) انرژی باد              ب) انرژی آب                  ج) انرژی  خورشید                  د) انرژی برق

25 – آب جاری و باد انرژی دارند .  الف ) درست              ب ) نادرست

26- نفت وبنزین از مواد سوختنی هستند این مواد ....................... نامیده می شوند.

27- کدام انرژی شاخه و برگ وحتی تنه ی درختان بزرگ رابه حرکت در می آورد ؟

الف ) انرژی باد               ب) انرژی آب رودها و نهر ها         ج) انرژی خورشید                        د) هیچکدام

28- کدام انرژی به زمین نور و گرما می دهد؟


+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 19:46  توسط ارژنگ حكم   | 
  -  توانایی انجام کار را انرژی می گویند.( برای انجام دادن کارها ، به حرکت در آوردن چیزها ، ویا تغییر حالت مواد به انرژی نیاز داریم.)

2-  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

3- همه ی چیز هایی که حرکت می کنند.

4- برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها

5- بعضي اجسام را به حركت در مي آورد. در بعضي اجسام توليد گرما مي كند و در بعضي توليد صدا و نور مي كند.

6- انرژي الكتريكي به انرژي صوتي.

7- انرژي صوتي و نوراني و انرژی الکتریکی

8- گرمایی نورانی

9- حرکتی

10- انرژی

11- گرمایی

12- صوتی

13- الکتریکی گرمایی

14- غذا

15- شنا کردن ، فوتبال ، کوه نوردی

16- انرژی حرکتی - انرژی گرمایی انرژی نورانی- انرژی صوتی انرژی الکتریکی

17- همه ی چیزهایی که حرکت می کنندانرژی دارند، به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند. پرنده ی در حال پرواز- آبی که در رود خانه ها جریان داردو ..... انرژی حرکتی دارند.

18-  الف- اتومبیل    ب خرگوش      ج- هواپیما

19- گرما نیز می تواند کار انجام دهدو انرژی دارد، به این شکل انرژی ، انرژی گرمایی می گویند.

20- برای انجام دادن خیلی کارها مانند: تبخیر، ذوب ، پختن غذا ، گرم کردن خانه و .......

21- اجسامی که نور می دهندانرژی دارند به آن انرژی ، انرژی نورانی می گویند.

22- از انرژی نورانی برای روشن کردن خانه ، مطالعه کردن ، چراغ راهنمایی ، عکاسی و .....

23- صوتی حرکت

24- با کم وزیاد کردن صدای رادیو، سرعت حرکت و لرزش دانه های برنج نیز کم وزیاد می شود.

25- برق انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد، به این شکل انرژی ، انرژی الکتریکی می گویند.

26- از این انرژی برای خنک کردن خانه ، گرم کردن خانه ، سرخ کردن غذا ها ، حرکت قطارها و ...... استفاده می شود.

27 انرژی حرکتی انرژی گرمایی انرژی حرکتی انرژی نورانی

28- با دمیدن و فوت کردن بیشتر صدای آن ( انرژی صوتی ) بیشتر می شود.

29- تبدیل

30- دویدن ، کار کردن ، ماهیگیری ، پرواز کردن ، دوچرخه سواری ، و ......

31- انرژی گرمایی باعث تغییر مواد می شود مثلاً مواد مایع در اثر گرما به گاز تبدیل می شوند ( تبخیر ) ویا گرما باعث می شود مواد جامد به مایع تبدیل شوند ( ذوب ) مثلاً ذوب شمع یا تبخیر الکل و ....

32- انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

33- پنکه : انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

اتو :  انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی 

چراغ مطالعه :  انرژی الکتریکی به انرژی نورانی   

ماشین آبمیوه گیری :  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

34- دوجرخه سواری ، دویدن

35- راه رفتن ، صحبت کردن ، آب دادن به گل

36 گرم روشن

37- خورشید ، اتو، بخاری ، شمع ،شوفاژ، اجاق گاز

38- خورشید ، لامپ مهتابی ، شمع ، تلویزیون ،

39- اتومبیل ، موتور سیکلت ، رادیو و .........

40- ماشین لباسشویی ، چرخ گوشت ، بلند گوی مدرسه ، زنگ مدرسه ، یخچال ، پنکه و ........

41-  الف- انرژی گرمایی و انرژی نورانی         ب انرژی گرمایی و انرژی صوتی

ج- انرژی صوتی و انرژی حرکتی                 د- انرژی صوتی و انرژی حرکتی

س- انرژی گرمایی و انرژی نورانی                         و- انرژی حرکتی

ی انرژی صوتی و انرژی الکتریکی

42- کاغذ مارپیچ حرکت می کندزیراگرما به سمت بالا می آید وباعث حرکت کاغذ مارپیچ می شودچون گرما دارای انرژی است.

                                          
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر 1389ساعت 0:1  توسط ارژنگ حكم   | 
 انرژی چیست ؟                                             

1- انرژي را تعريف كنيد؟

2- در حركت پنكه كدام شكل انرژي به شكل ديگري تبديل مي شود؟

3-    چه چيزهائي انرژي دارند؟

4 ما برای چه چیزی به انرژی نیاز داریم؟

5 -  انرژي الكتريكي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟    

6 -   در راديو چه انرژي هايي به يكديگر تبديل مي شوند؟  

7 -  رعد و برق چه انرژي هايي دارد؟  

8-    نور خورشيد انرژي .......... و ...................  دارد.      

9 -   براي شنا كردن به انرژي .................. نياز داريم.

10-  براي انجام دادن كارها و به حركت در آوردن چيزها به  ........................ نياز داريم.

11-   براي پختن غذا و گرم كردن خانه به انرژي  ...................... نياز داريم.

12-   صداي هواپيما شيشه پنجره را مي لرزاند. انرژي ................  شيشه را مي لرزاند.

13-   در روشن كردن اتو انرژي ..............  به انرژي ................. تبديل مي شود.

14 -  انسان انرژی مورد نیاز خود را از ...................... بدست می آورد.

15- دو کار نام ببرید که انرژی خیلی زیاد لازم دارند؟

16-شکل های مختلف انرژی را نام ببرید.

17   انرژی حرکتی چیست ؟ دو مثال بزنید.

18- انرژی حرکتی کدام یک بیشتر است ؟

 الف -دوجرخه یا اتومبیل

ب خرگوش یا لاک پشت

ج هلی کوپتر یا هواپیما

19 انرژی گرمایی چیست؟

20- از انرژی گرمایی برای انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

21- انرژی نورانی چیست ؟

22- از انرژی نورانی در انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

23- صدا دارای  ................. است چون می تواند بعضی چیزها رابه ............... در آورد .

24- اگر چند دانه برنج را روی رادیو بگذاریم و صدای رادیو را کم یا زیادکنیم چه اتّفاقی می افتد؟

25- انرژی الکتریکی چیست؟

26- از انرژی الکتریکی در انجام چه کارهایی استفاده می کنیم؟

27- هر یک از وسایل زیر دارای چه نوع انرژی می باشند؟

ماشین (                              ) آتش (                               ) چرخ گوشت (                    ) لامپ (                                  )

28- چگونه می توانید انرژی صوتی یک سوت یا شیپور را بیشتر کنید ؟

29- معمولاً انرژی همیشه به یک شکل باقی نمی ماند وبه شکل های  دیگری ................. می شود.

30-  چند کار نام ببرید که انجام دادن آنها به انرژی نیاز دارد؟

31- نقش انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد (مثل تبخیر و یا ذوب ) چیست ؟

32 - در کاغذ مارپیچ کدام انرژی به انرژی دیگر تبدیل می شود؟

33- در وسیله های زیر کدام انرژی به شکل دیگری تبدیل می شود؟

پنکه :

اتو:

چراغ مطالعه :

ماشین آبمیوه گیری:

34-  دو کار نام ببرید که انرژی زیاد لازم دارند ؟

35- دو کار نام ببرید که انرژی کم لازم دارند؟

36- خورشد زمین را ..................... و ............................ می کند .

37- چندچیز نام ببرید که انرژی گرمایی دارند ؟

38 - چند وسیله نام ببرید که انرژی نورانی دارند ؟

39- چه چیزهایی انرژی صوتی تولید می کنند ؟

40- جه وسیله هایی را در خانه ، مدرسه ، و خیابان می شناسید که با انرژی الکتریکی کار می کنند؟

41- در هر یک کدام انرزی تولید می شود ؟

الف بخاری برقی

ب- سشوار                                                                                  و- قایق

ج- زنگ مدرسه                                                                          ی-  رادیو

د- هواپیما

س- آتش

42- اگر یک تکه کاغذ را به صورت مارپیچ بریده و با یک نخ در بالای جای گرم آویزان کنیم چه اتّفاقی می افتد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر 1389ساعت 16:1  توسط ارژنگ حكم   | 
بخش پنج گرما ومواد 2                                   

 1- چه چیزی حالت های ماده را تغییر می دهد؟

2- بر اثر گرما حجم مواد چه تغییری می کنند ؟

3- وقتی در شیشه ی مربا باز نمی شود ، آن را زیر آب گرم می گیریم؛ آیا می دانید چرا؟

 4- اگر یک خود نویس یا قطره چکان پر از جوهر را در جایی گرم قرار دهیم، جوهر پس می دهد؛ چرا ؟

 5- راننده ها در روزهای گرم تابستان، هوای چرخ های ماشین خود را کمی خالی می کنند؛ آیا می دانید چرا ؟

 6- به نظر شما راننده ها در زمستان ، هوای چرخ های ماشین خود را چه باید بکنند ؟

 7 – در یک روز سرد زمستانی ، بادکنکی را در اتاق گرم باد کنیدو بعد ، آن را به حیاط ببرید. چه اتّفاقی می افتد؟ چرا؟

 8- یک سیم فلزی را به دو پایه ی محکم وصل کرده ایم ؛ سیم کاملاً کشیده شده است . آیا بدون دست زدن به سیم می توانیدآن را شُل کنید ؟ چگونه ؟

9- گرما چه تغییری در حجم موّاد جامد می دهد ؟

 10- گرما چه تغییری در حجم موّاد مایع می دهد؟

 11- گرما چه تغییری در حجم گازها می دهد؟

 12- حجم مواد جامد ، مایع ، گاز در اثر گرما چه تغییری می کنند ؟

 13- یک بشقاب داخل یک کاسه ، گیر کرده است ؛ چگونه آن دو را جدا کنیم ؟

 14- اگر یک بادکنک از یک حلقه رد نشود چگونه می توانیم رد کنیم؟

 15- اگر قلم خودنویس گاهی جوهر پس می دهد چه راه حلی برای این مشکل دارید ؟

 16 – آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند ؟

17- آزمایش گلوله ی فلزی و حلقه ، افزایش کدام حالت ماده را نشان می دهد؟

 18 – چرا درب کتری پر از آب در حال جوشیدن حرکت می کند؟

پاسخنامه بخش پنجم گرما و مواد 2                                                                                                    

1 گرما وسرما

2- بر اثر گرما حجم مواد زیاد می شود.

3- زیرا در  شیشه ی مربّا بر اثر گرما بزرگتر می شود ( حجم آن زیاد می شود ) وبه راحتی باز می شود.

4- زیرا گرما باعث می شود که جوهر جای بیشتری بگیرد و از خود نویس بیرون بریزد. همچنین گرما باعث می شود که نوک خود نویس هم مقدار کمی گشاد شود و جوهر به راحتی از آن خارج شود.

5-  چون حجم هوا ی داخل چرخ ها بر اثر گرما زیاد می شود وممکن است لاستیک را بتر کاند.

6- باید به چرخ های ماشین خود باد بیشتری بزنند زیرا بر اثر سرما حجم هوای درون چرخ ها کم می شود.

7- حجم بادکنک کم می شود . چون سرمای هوادر حیاط موجب می شود که حجم هوای درون بادکنک کم می شود .

8- بلی ، باید سیم را حرارت دهیم .

9- حجم مواد جامد در اثر گرما زیاد می شود.

10- حجم مواد مایع در اثر گرما زیاد می شود.

11- حجم گاز ها در اثر گرما زیاد می شود.

12- حجم مواد در اثر گرما زیاد می شود.

13- 1) کاسه را در آب گرم قرار می دهیم.        2 ) در بشقاب یخ قرار می دهیم.

14- 1) بادکنک را سرد کنیم.                             2 ) حلقه را گرم کنیم تا حجم حلقه زیادشود.

15- در جاهای گرم باید جوهر کمتری در مخزن قلم وارد کنیم چون گرما باعث افزایش حجم جوهر داخل قلم می شود و قلم جوهر پس می دهد.

16- نه خیر

17- افزایش حجم جامدات بر اثر گرما را نشان می دهد.

18 زیرا در اثر گرماحجم آب داخل کتری زیاد می شود و به درب کتری آن فشار وارد می کند و آن را به حرکت در می آورد .

               

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 22:40  توسط ارژنگ حكم   | 
بخش چهار علوم سوم ابتدایی گرما ومواد 1                                                                         

1- موادبه چه حالت هایی  هستند؟ ص 45

2- آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟ چرا

3-اگر مقداری یخ را چند دقیقه در اتاق بگذاریم چه تغییری مشاهده می کنیم؟

4- آیا تا کنون تغییری شبیه به آب شدن یخ مشاهده کرده اید؟ نام ببرید.

5- مواد جامد چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟

6- ذوب شدن را تعریف کنید؟

7- ذوب به معنای .................... است .

8- اگر مقداری آب را درجا یخی یخچال بگذاریم چه تغییری می کند؟

9- آیا تا کنون تغییری شبیه به یخ شدن آب را مشاهده کرده اید ؟ نام ببرید.

10- مواد مایع چه زمانی به جامد تبدیل می شوند؟

11- انجماد یعنی چه؟

12- انجماد به معنای ............... است .

13- قطره های شمع ، موقع سوختن وقتی به بشقاب می افتند چه تغییری می کنند ؟ ص 46

14- آیا می دانید شمع ها را چگونه به شکل های گوناگون می سازند؟ ص 47

15- چگونه می توان یخ را به شکل های گوناگون درست کرد؟

16- چگونه می توانیم یک قطعه یخ به شکل توپ درست کنیم ؟

17- چرا لباس های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند ؟ ص 48

18- چرا زمین های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند؟

19- اگر در یک ظرف کمی آب را حرارت دهیم چه مدّت طول می کشد تا همه ی آب بخار شود؟

20- بخار آب به کجا می رود؟

21- آیا آب دریا هم بخار می شود ؟

22- بخار آب دریا به کجا می رود ؟

23- بخار آب از کدام یک از حالت های ماده است ؟

24- تبخیر را تعریف کنید ؟

25- تبخیر به معنای ..................... است .

26- آیا بخار آبی که در هوا وجود دارد دیده می شود؟

27- اگر چند قطره الکل را در ظرفی ریخته و کمی صبر کنیم چه تغییری مشاهده می شود؟

28- هنگام خشک شدن سبزی ، چه تغییر حالتی روی می دهد؟

29- هریک از تغییر حالت ها چه نام دارد ؟

الف ) آب              بخار آب                      ب) یخ             آب                         ج) آب               یخ

30- برای آن که بستنی در ظرف دیرتر ذوب شود چه پیشنهادی دارید ؟

31- اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

32- اگرمقداری کره را کاملاً ذوب کنیم به نظر شما آیا جرم کره پس از ذوب شدن تغییر می کند؟

33- آیا گاز ها را می توان به مایع تبدیل کرد ؟

34- اگر آب را حرارت دهیم تا به جوش آید و یک بشقاب سرد را بالای ظرف نگه داریم چه چیزی مشاهده می کنیم؟

35- اگر بازدم خود را به آینه انجام دهیم چه مشاهده می کنید؟

36- اگر در یک لیوان کاملاً خشک مقداری آب ویخ بریزیم بعد از مدّ تی به بدنه ی لیوان دست بزنیم ، چه مشاهده می کنیم؟

37- گازها چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟

 

پاسخنامه بخش چهارم گرما و مواد 1                                                                                                        

1- جامد، مایع ، گاز 

 ۲-خیر، مواد در اثر تغییر دما به حالت های مختلف تبدیل می شوند

3- یخ در اثر گرما کم کم آب شده وبه حالت مایع در می آید.

4- بلی، آب شدن کره وآب شدن شمع در اثر گرما

5- زمانی که به اندازه ی کافی گرم شوند.

6- تبدیل شدن مواد جامد به مایع را ذوب شدن می گویند.

7- مایع شدن

8- آب بر اثر سرما کم کم به یخ تبدیل می شود وبه حالت جامد در می آید.

9-اگر کره ی مایع را در یخچال قرار دهیم جامد می شود .

10- زمانی که به اندازه ی کافی سرد شوند.

11- تبدیل شدن مایع به جامد را انجماد می گویند .

12- جامد شدن

13- قطرات شمع که به صورت مایع هستند وقتی داخل بشقاب می افتند به جامد تبدیل می شوند.

14- شمع را داغ می کنند ودر ظرف های مختلف ( با شکل های مختلف ) می ریزند ونخی را در وسط آن قرار می دهند که پس از سرد شدن به شکل همان ظرف در می آید.

15- آب را در ظرف های مختلف می ریزندودر جا یخی یخچال  قرار می دهند پس از مدّتی آب به همان شکل ظرف یخ می بندد.

16- در داخل یک توپ آب می ریزیم وآن را در جا یخی یخچال قرار می دهیم پس از آنکه آب داخل توپ یخ بست آن را باز کرده ویخ را در می آوریم.

17- در اثر گرمای خورشید و وزش باد، آب لباس ها بخار شده و لباس ها خشک می شوند.

18- در اثر گرمای نور خورشید آب بخار می شود و زمین خشک می شود.

19- بستگی به مقدار آب وحرارت دارد.

20- بخار آب وارد هوا می شود.

21- بلی

22- وارد هوا می شود و ابر درست می کند.

23- گاز

24- تبدیل شدن مایع به گاز را تبخیر می گویند.

25- بخار شدن

26- خیر

27- الکل داخل ظرف تبخیر شده و الکلی در ظرف باقی نمی ماند.

28- آب موجود در سبزی بخار( تبخیر)  می شودو سبزی خشک می شود.

29- الف- تبخیر                            ب- ذوب                                ج- انجماد

30- دراطراف ظرف یخ بگذاریم، ظرف را سرد نگه داریم( در یخچال قرار دهیم).

31-ابر تشکیل نمی شدو درنتیجه بارندگی  نمی شد، اگر آب منجمد نشود دیگر یخ وجود نخواهد داشت و همچنین اگر آب تبخیر نشود لباس ها خشک نمی شوند و ......

32- خیر

33- بلی

34- اگر آب را حرارت دهیم وبه جوش آیدآب به صورت بخار در می آید ( تبخیر ) وقتی بخار آب که به صورت گاز است به بشقاب سرد برخورد می کند به آب ( مایع ) تبدیل می شود.

35- بازدم ما که گرم است به آینه که سرد است برخورد کرده وبه آب تبدیل می شود وروی سطح آینه قطرات آب تشکیل می شود.

36- مشاهده می کنیم که قطره های آب روی بدنه ی لیوان دیده می شود زیرا بخار آب درون هوا به بدنه ی سرد لیوان بر خورد کرده وبه مایع ( آب ) تبدیل می شود.

37- زمانی که به اندازه ی کافی سرد شوند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 1:23  توسط ارژنگ حكم   | 
بخش   سوم   گیاهان                                                             

1)گیاهان هم مانند ................ ، بسیار گوناگونند.

2) گیاهان به چه شکل هایی دیده می شوند؟

3) قسمت های اصلی گیاه را نام ببرید.

4) انواع ریشه را نام ببریدو برای هر یک مثال بزنید.

5) قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

6) ریشه ی راست برای چه جایی مناسب است. چرا ؟

7) ریشه ی افشان برای چه جایی مناسب است. چرا

8) کار ریشه چیست؟

9) کار ساقه چیست ؟

10) برگ هارا چگونه دسته بندی می کنند؟

11) چه تفاوتی در شکل گل ها مشاهده می کنید؟

12) چگونه می توان گل ها را از روی گل برگ های آن ها  طبقه بندی کرد؟

13) آیا همه ی گیاهان گل دارند؟ مثال بزنید.

14) دانه درخت کاج در چه اندامی تشکیل می شود؟

15) دانه ها به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید. ص 40

16) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا می شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی

17) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا نمی شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی   

18) بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی اند یا دو قسمتی؟

19) دانه ها در کدام قسمت مخروط قرار دارند؟  ص 43

20) دانه های کاج چگونه پراکنده می شود ؟

21) مخروط کاج به کدام قسمت گیاهان دیگر شبیه است؟

22) دانشمندان گیاهان دانه دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ ص43

23) ریشه ی گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند چگونه است؟

24 ) ریشه ی گیاهانی که دانه ی دو قسمتی دارند چگونه است؟

25) بیشتر گیاهانی که برگ پهن دارند، دانه های آن ها چند قسمتی است ؟

26) بیشتر گیاهانی که برگ تیغه ای دارند دانه ها یشان چند قسمتی است ؟ مثال بزنید.

27) گیاهان گل دار از نظر گل برگ به چند گروه تقسیم می شوند ؟

28) کار اصلی میوه چیست ؟

29) گیاهان پهن برگ دارای ریشه ی .............. وگیاهان باریک برگ دارای ریشه ی ................. هستند .

30) کار برگ چیست ؟

31) گل ها را از روی .......... و ............. و ................. گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

32) گیاهان چگونه طبقه بندی می شوند؟ با رسم نمودار نشان دهید.

33) از گیاهانی که دانه یک قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

34) از گیاهانی که دانه دو قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

35) شکل یک گیاه یک قسمتی و یک گیاه دو قسمتی را بکشید.

36) گياهان مخروط دار به چه گياهاني گفته مي شوند؟

37) گياهی را نام ببريد كه گل 3 گلبرگي داشته باشند؟

38) نام دو گياه را بنويسيد كه 4 يا 5 گلبرگ داشته باشند؟

39) ريشه هاي راست( دراز و عميق) چه خاصيت مفيدي دارند؟

پاسخنامه بخش سوم گیاهان                                                                                                                           

1) جانوران

2) درخت و بوته( گندم، جو، ذرّت، لوبیا)

3) ریشه، ساقه ، برگ

4) ریشه ی راست مانند هویج، ترب، لوبیا و ریشه ی افشان مانند گندم ، جو

5)ریشه ، ساقه ، برگ ، گل ، میوه

6) بیابان ها ، چون ریشه ی راست در عمق زیادی از درون زمین فرو می رود تا بتواندآب را از آن جا جذب کند.

7) چون عمل جذب را در قسمت سطحی خاک انجام می دهندپس در محل هایی که باران می بارد مناسب است.

8) کار ریشه جذب آب و مواد غذایی از خاک است.

9) کار ساقه رساندن آب و مواد غذایی داخل خاک از ریشه به برگ ها و گل ومیوه است .

10) برگ هارا می توانیم از نظررنگ، اندازه ، شکل لبه ی برگ ها( صاف بودن و دندانه دار بودن) ، کلفتی ، نازکی، شکل رگ برگ ها،صافی و زبری دسته بندی کنیم.

11) گل ها از نظر رنگ ، اندازه وتعدادگلبرگ هاو هم چنین جدا یا به هم چسبیده بودن گلبرگ ها با هم تفاوت دارند.

12) گل ها را از نظر رنگ، شکل و تعداد گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

13) خیر – درخت کاج گل ندارد.

14) مخروط

15) دو قسمت ، دانه ی دوقسمتی و دانه یک قسمتی

16) دو قسمتی

17) یک قسمتی

18) یک قسمتی مانند برنج ،گندم، خرما و.....

19) در لا به لای پوست مخروط

20) به وسیله ی باد

21) میوه

22)دو گروه: گل دار – مخروط دار

23) ریشه ی افشان

24) ریشه ی راست

25) دو قسمتی

26) یک قسمتی مانند خرما

27) به دو گروه : 1- گل دو یا چهار یا پنج گل برگی 2- گل سه یا شش گل برگی

28) نگه داری از دانه

29) راست – افشان

30) برگ ها کارخانه ی غذا سازی گیاه هستند.

31) تعداد – رنگ – شکل

  گل چهار یا پنج گل برگی                     

  گل دار      

32)                  دانه دار                                گل سه برگی

     گیاهان                           مخروط دار               

33) برنج ، گندم ، ذرّت ، خرما

34) عدس، باقلا، لوبیا، نخود، بادام

35)

36) به گياهاني كه به جاي گل، اندامي به نام مخروط دارند و دانه هايشان در اين اندام است.

37) لاله

38) لوبيا ،‌گل نرگس ،‌گل اطلسي

39) به دليل درازي و عمق زياد مي توانند در مناطق كم آب،‌ آب مناسب را به گياه برسانند.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389ساعت 0:54  توسط ارژنگ حكم   | 
جانوران مهره دار               

1)  جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24

2)  به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

3) جنس اسکلت از چیست؟

4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟

6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .

8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید .

9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید .

10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .

 ۱۱)   ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟ ص 25

12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟

13) ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟

14) آبشش در کدام  قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟

15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟

16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید . ص 24

17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟ص 24

18) ماهی ها به کمک ..........   خود درآب شنا می کنند .

19) پوست بیشتر ماهی ها..............  و .......... است .

20) ماهی ها در دو طرف سر خود .......... دارند .

21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26

22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟

23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟

24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟

25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27

26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

 خزندگان       دوزیستان          پرندگان       ماهی ها

28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

 آب        خشکی           کویر               بیابان

29) از هر تخم قورباغه یک ........ بیرون می آید که شبیه قورباغه...... است .                  

30) نوزاد قورباغه باله و......... دارد .

31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟

32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟ ص 28

33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟

34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟

35) چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟

36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،............ می گویند. ص 28

37) چند جانور خزنده نام ببرید.

38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟

39) پوشش بدن خزندگان چیست؟

40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش                  شش

41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟

42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟

43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟

44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید.

45)بدن پرندگان از....... پوشیده است و به جای دهان........ دارند. ص 29

46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟

47) پرندگان.......... می گذارندو روی........... خود می خوابند .

48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32

54) همه ی پستان داران با......... نفس می کشند.

55) پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند

56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

57) گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33

 خروس        زرّافه              مار           قورباغه           

58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

پستانداران          پرندگان        خزندگان      دوزیستان

60) پستان داران......... و فراوان اند.

61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

 

پاسخنامه بخش دوم علوم سوم ابتدایی    جانوران مهره دار                            

1) دو گروه – مهره دار و بی مهره

2) به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند.

3) استخوان

4) ستون مهره ها

5) در پشت جانور

6) پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران

7) کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار

8) قورباغه

9) شاهین ، پنگوئن

10) میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو

11) باله ها

12) پولک

13) آبشش

14) در دو طرف سر ماهی

15) تخم ریزی

16) اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش

17) بدن را محکم نگه می دارد.

18) باله های

19) پولک دار – لغزنده

20) آبشش

21) هفت یا هشت باله

22) باله دمی و بالایی

23) باله پشتی یا دم و باله سینه ای

24) باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود.

25) تخم ریزی

26) چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند.

27) دوزیستان

28) در آب

29) نوزاد -  نیست

30) آبشش

31) نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند.

32) بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است.

33) چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.

34) چون آبشش دارد .

35) زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.

36) خزنده

37) مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل

38) خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.

39) پولک

40) شش

41) خزندگان تخم گذارند.

42) خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند.

43) چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی دارد.

44) لاک پشت آبی

45) پر ، منقار

46) از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند.

47) تخم ، تخم های

48) در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی

49) چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.

50) شتر مرغ

51) خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب

52) چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.

53) مو

54) شش

55) می زایند ،   شیر

56) میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش

57) زرّافه

58) هر دو پستان دار هستند .

59) پرندگان

60) گوناگون

61)  وال

62) همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.

63) خفّاش

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 1:51  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات بخش یک علوم سوم دبستان

1-    نیازهای جانوران را نام ببرید.

2-    جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟

3-    در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا

4-    محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

 آهو        مار       موش                قورباغه             فک                                                                

وال                فلامینگو           خرس قطبی                  ستاره دریایی

5-    چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید

6-    چرا بیشتر جانوران بزرگ لانه ای ندارند؟

7-    چرا جانوران به غذا نیاز دارند ؟

8-    کدام گوشت خوارو کدام گیاه خوارند ؟

ببر – خرس – زرافه ـ اسب ـ گرگ ـ وال

9-    دندان گیاه خوران با گوشت خواران چه فرقی دارد؟

10-    با شروع فصل سرما بعضی از جانوران چه تغییراتی در زندگی خود می دهند ؟ چرا

11-    چند جانور نام ببرید که زمستان خوابی دارند .

12-    چند جانور نام ببرید که مهاجرت می کنند .

13-    جانوران زیر هوای مورد نیاز خود راچگونه به دست می آورند؟

ماهی  -  کرم خاکی – سگ – دلفین

14-    هریک از جانوران زیر چه می خورند ؟

وال – شیر و پلنگ – گور خر ـ مار - جغد

15-    چرا پرنده ها مجبورند روزی چند بار غذا بخورند ولی مارها شاید هفته ای یک بار غذا بخورند ؟

16-    چه جانورانی به صورت گروهی زندگی می کنند ؟

17-    جانوران بیابانی آب بدن خود را چگونه به دست می آورند ؟

18-    نام چند جانور را که در قطب زندگی می کنند نام ببرید.

19-    جانوران برای نفس کشیدن به چه چیزی نیاز دارند ؟

20-    جانوران به چه علّت هایی مهاجرت می کنند ؟

21-    خواب زمستانی چه فرقی با خواب معمولی دارد؟

22-    آیا جانوران در طول زمستان خوابی ، به آب وغذا نیاز دارند ؟

23-    بین علّت زمستان خوابی وعلّت مهاجرت پرستو چه شباهتی وجود دارد ؟

24-    هنگامی که باران می بارد کرم خاکی ها از خاک بیرون  می آیند .می دانید چرا ؟

25-    چرا با شروع فصل سرما بعضی از جانوران می خوابند وبعضی مهاجرت می کنند ؟

26-    اگر یک لیوان را تا نیمه آب بریزیم ویکی دو ساعت بی حرکت بماند سپس دیواره ی داخلی را مشاهده کنیم چه می بینیم ؟

27-    از مشاهده ی حباب هایی که به لیوان چسبیده اند چه نتیجه ای می گیرید ؟

۲۸-  چرا وقتی ماهی را درظرف آب کوچکی می اندازیم ، باید آب آن را هفته ای چند بار عوض کنیم ؟

پاسخنامه بخش یک علوم سوم دبستان

1)     1- نیاز به جای مناسب 2- نیاز به لانه 3- نیاز به غذا 4- نیاز به هوا 5-نیاز به آب 6- نیاز به همکاری

2)     جایی را که آب وهوای معتدل ( خوب ) داشته باشد وپیدا کردن غذا آسان تر باشد .

3)     دربیابان به علّت هوای گرم وخشک ودر قطب به علّت هوای بسیار سرد جانوران کمتری یافت می شود .

4)     فلامینگو در کنار آب – آهو در چمنزار ـ مار در جنگل ، بیابان و باغ ها – موش در جنگل ، بیابان ، باغ ، شهر و روستا - وال و ستاره ی دریایی و فک در دریا – خرس قطبی در قطب شمال – قورباغه در آب وخشکی

5)     بعضی از جانوران برای حفظ جان خود وبچّه هایشان از سرما وگرما ودشمن برای خود لانه می سازند مانند موش وبیشتر پرندگان

6)     جانوران بزرگ به علّت جثه ی بزرگ شان ونترسیدن از دشمن لانه ای ندارند .

7)     جانوران برای رشد وحرکت نیاز به غذا دارند .

8)     زرافه گیاه خوار –ببر گوشت خوار- خرس گوشت خوار – اسب گیاه خوار – گرگ و وال گوشت خوار

9)     دندان گوشت خواران برای پاره کردن و دندان گیاه خواران برای بریدن و آسیاب کردن ( له کردن ) مناسب است .

10) با شروع فصل سرما بعضی از جانوران برای رهایی از سرما وکم غذایی به خواب زمستانی فرو می روند وبعضی هم مهاجرت می کنند

11) خرس – موش – خفاش – مار – سنجاب – جوجه تیغی و ... به خواب زمستانی فرو می روند .

12) پرستو – لک لک – غاز وحشی – مرغ دریایی و .... مهاجرت می کنند .

13) ماهی از هوای داخل آب ، کرم خاکی از هوای داخل خاک ،سگ از هوای بیرون – دلفین از هوای بیرون از آب با نفس کشیدن

14) وال ماهی های کوچک را می خورد ، شیر وپلنگ حیوانات را شکار کرده می خورند ، گورخر گیاه خوار است، مار ، موش و تخم پرندگان را می خورد ، جغد هم موش وهم بعضی پرندگان را شکار کرده می خورد .

15) پرندگان برای پرواز  وحرکت کردن به غذای بیشتری احتیاج دارندولی مار ها حرکت کمتری دارند وبه همین علّت غذای کمتری احتیاج دارند .

16) جانورانی مانند زنبور – مورچه – و موریانه

17) جانوران بیابان از سه راه آب مورد نیاز خود را به دست می آورند : ا- از غذایی که می خورند 2- از زیر زمین وریشه ی بعضی از گیاهان 3- از ذخیره ی بدن خود

18) خرس قطبی – گوزن قطبی – روباه قطبی – گرگ

19) هوا

20) برای یافتن غذا و آب وهوای مناسب برای زندگی

21) خواب زمستانی طولانی است ولی خواب معمولی کوتاه است .

22) بله  ،  آن ها نیاز خود را از ذخیره ی  بدن خود می گیرند .

23) هر دو به علّت کم بودن غذا است.

24) چون آب باران در تونل های آن ها وارد می شود وکرم ها نمی توانند نفس بکشند وبرای همین برای نفس کشیدن از خاک بیرون می آیند.

25) برای رهایی از سرما وکم غذایی

26) حباب های ریز که به لیوان چسبیده اند .

27) نتیجه می گیریم که در داخل آب هوا وجود دارد .

28) برای این که هوا به اندازه ی کافی در آب برای تنفس ماهی وجود داشته باشد .

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 1:41  توسط ارژنگ حكم   | 

بازی با فرفره

1- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟

2- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

3- چرا فرفره ی رضا زودتر از فرفره ی پرویز از حرکت می ایستد؟

4- فرضیه چیست؟

5- چگونه باید بفهمیم که یک فرضیه درست است یا غلط؟

6- فرفره در چه حالی بهتر وسریع ترمی چرخد؟

7- چرا باید هر چیزی را مشاهده می کنیم یادداشت برداریم؟

8- چه هنگام باید درمورد کاری نتیجه گیری کنیم؟

9- رضا در باره آزمایشی که انجام داده است به چه نتیجه ای می رسد؟

10-    چه چیزهایی باعث می شودکه شکر یا نمک بیشتری در آب حل شود؟

پاسخنامه درس بازی با فرفره

 

 1) 1- با دقّت فکر می کند 2- با دقّت مشاهده می کند    3- می پرسد  4-  فرضیه می سازد     5-آزمایش طراحی می کند 6- یادداشت می کند 7- نتیجه می گیرد

 2) همه چیز را با دقت مشاهده می کنیم هرچه که می شنویم یا می بینیم دلیل بیاوریم.

 3- چون سطح زیر فرفره صاف نيست.

 4-گاهي براي اتفاقي كه مي افتد دليلي مي آوريم اما نمي دانيم كه دليل ما درست است يا نه به اين دليل فرضيه مي گويند.

 5- با آزمایش کردن

 6- روی سطح صاف

 7- برای اینکه فراموش نکنیم.

 8- در باره ی دلیل هایی که اتفاق می افتد بعد از فکر کردن و آزمایش کردن نتیجه گیری می کنیم.

 9- او بعد ازفکر کردن به این نتیجه می رسدکه نا صاف بودن زمین باعث می شودکه فرفره زودتراز حرکت بایستد.

10-    آب بیشتر- گرما هم زدن در آب

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور 1389ساعت 1:40  توسط ارژنگ حكم   |