پاسخ نامه ی علوم سوم ابتدایی بخش  9  دریاها    

1- اقیانوس

2- شور

3- آب

4- خیر

5- رودهایی که از خشکی به دریا می رسند، مقدار زیادی خاک و سنگ همراه دارند. در بعضی از این خاک ها و سنگ ها نمک وجود دارد که در آب حل می شوند و به دریا می رسند.

6- وقتی در دریا باد می وزد ،بر روی آب موج ایجاد می شود.

7- انرژی

8- زیرا موج ها دارای انرژی هستند و ساحل سنگی هم در برابر موج ایستادگی می کند. این انرژی باعث تغییر سنگ ها می شود.

9- ساحل سنگی

10- کف دریا نیز مانند خشکی ها پر از پستی و بلندی است .

11- جزیره

12- در قسمت ساحلی

13- زیرا در این قسمت نور و غذا زیاد و فشار آب کم است.

14) 1-تهیّه ی غذا 2- گرفتن نمک 3- شیرین کردن آب دریا 4- کشتی رانی 5- استخراج نفت و گاز

15- باید صید را محدود کرده و در فصل خاصّی صید ماهی آزاد باشد که موقع تخم ریزی آن ها نباشد ، در استخر های مخصوص بچّه ماهی پرورش داده و به دریا ریخت و ....

16- از این نمک ها ، به جز خوردن ، در کار های صنعتی هم استفاده می شود.

17- به آبی که از آن در صنعت و کشاورزی و هم چنین برای آشامیدن استفاده می شود ، آب شیرین می گویند.

18 ) 1- جا به جا کردن کالا و انسان 2- با استفاده از کشتی می توان مقدار زیادی کالا را با قیمت ارزان جا به جا کرد .

19) 1- مواد زاید و فاضلاب خانه ها و کار خانه ها 2- مواد ّ سمی و کود های کشاورزی 3- ریختن موادّ زاید کشتی ها 4- ریختن نفت از کشتی ها نفت کش خراب و ....

20- بله ، چون با از بین رفتن جانداران دریایی ، قسمتی از غذای ما انسان ها از بین می رود.

21) می توان آب را در استخر ها جمع کردو دوباره برای شست و شو از آن استفاده کردو می توان آب را تصفیه کرد و ...

22- خیر، در زیر آب حرکتی احساس نمی شود .

23- کم عمق

24- از آب شور دریا ، آب شیرین به دست می آورند.

پاسخ نامه ی علوم سوم ابتدایی بخش  9  دریاها    

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:32  توسط ارژنگ حكم   |