بخش   سوم   گیاهان                                                             

1)گیاهان هم مانند ................ ، بسیار گوناگونند.

2) گیاهان به چه شکل هایی دیده می شوند؟

3) قسمت های اصلی گیاه را نام ببرید.

4) انواع ریشه را نام ببریدو برای هر یک مثال بزنید.

5) قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

6) ریشه ی راست برای چه جایی مناسب است. چرا ؟

7) ریشه ی افشان برای چه جایی مناسب است. چرا

8) کار ریشه چیست؟

9) کار ساقه چیست ؟

10) برگ هارا چگونه دسته بندی می کنند؟

11) چه تفاوتی در شکل گل ها مشاهده می کنید؟

12) چگونه می توان گل ها را از روی گل برگ های آن ها  طبقه بندی کرد؟

13) آیا همه ی گیاهان گل دارند؟ مثال بزنید.

14) دانه درخت کاج در چه اندامی تشکیل می شود؟

15) دانه ها به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید. ص 40

16) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا می شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی

17) پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا نمی شود؟

الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی   

18) بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی اند یا دو قسمتی؟

19) دانه ها در کدام قسمت مخروط قرار دارند؟  ص 43

20) دانه های کاج چگونه پراکنده می شود ؟

21) مخروط کاج به کدام قسمت گیاهان دیگر شبیه است؟

22) دانشمندان گیاهان دانه دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ ص43

23) ریشه ی گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند چگونه است؟

24 ) ریشه ی گیاهانی که دانه ی دو قسمتی دارند چگونه است؟

25) بیشتر گیاهانی که برگ پهن دارند، دانه های آن ها چند قسمتی است ؟

26) بیشتر گیاهانی که برگ تیغه ای دارند دانه ها یشان چند قسمتی است ؟ مثال بزنید.

27) گیاهان گل دار از نظر گل برگ به چند گروه تقسیم می شوند ؟

28) کار اصلی میوه چیست ؟

29) گیاهان پهن برگ دارای ریشه ی .............. وگیاهان باریک برگ دارای ریشه ی ................. هستند .

30) کار برگ چیست ؟

31) گل ها را از روی .......... و ............. و ................. گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

32) گیاهان چگونه طبقه بندی می شوند؟ با رسم نمودار نشان دهید.

33) از گیاهانی که دانه یک قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

34) از گیاهانی که دانه دو قسمتی دارندچند مورد نام ببرید.

35) شکل یک گیاه یک قسمتی و یک گیاه دو قسمتی را بکشید.

36) گياهان مخروط دار به چه گياهاني گفته مي شوند؟

37) گياهی را نام ببريد كه گل 3 گلبرگي داشته باشند؟

38) نام دو گياه را بنويسيد كه 4 يا 5 گلبرگ داشته باشند؟

39) ريشه هاي راست( دراز و عميق) چه خاصيت مفيدي دارند؟

پاسخنامه بخش سوم گیاهان                                                                                                                           

1) جانوران

2) درخت و بوته( گندم، جو، ذرّت، لوبیا)

3) ریشه، ساقه ، برگ

4) ریشه ی راست مانند هویج، ترب، لوبیا و ریشه ی افشان مانند گندم ، جو

5)ریشه ، ساقه ، برگ ، گل ، میوه

6) بیابان ها ، چون ریشه ی راست در عمق زیادی از درون زمین فرو می رود تا بتواندآب را از آن جا جذب کند.

7) چون عمل جذب را در قسمت سطحی خاک انجام می دهندپس در محل هایی که باران می بارد مناسب است.

8) کار ریشه جذب آب و مواد غذایی از خاک است.

9) کار ساقه رساندن آب و مواد غذایی داخل خاک از ریشه به برگ ها و گل ومیوه است .

10) برگ هارا می توانیم از نظررنگ، اندازه ، شکل لبه ی برگ ها( صاف بودن و دندانه دار بودن) ، کلفتی ، نازکی، شکل رگ برگ ها،صافی و زبری دسته بندی کنیم.

11) گل ها از نظر رنگ ، اندازه وتعدادگلبرگ هاو هم چنین جدا یا به هم چسبیده بودن گلبرگ ها با هم تفاوت دارند.

12) گل ها را از نظر رنگ، شکل و تعداد گل برگ ها طبقه بندی می کنند.

13) خیر – درخت کاج گل ندارد.

14) مخروط

15) دو قسمت ، دانه ی دوقسمتی و دانه یک قسمتی

16) دو قسمتی

17) یک قسمتی

18) یک قسمتی مانند برنج ،گندم، خرما و.....

19) در لا به لای پوست مخروط

20) به وسیله ی باد

21) میوه

22)دو گروه: گل دار – مخروط دار

23) ریشه ی افشان

24) ریشه ی راست

25) دو قسمتی

26) یک قسمتی مانند خرما

27) به دو گروه : 1- گل دو یا چهار یا پنج گل برگی 2- گل سه یا شش گل برگی

28) نگه داری از دانه

29) راست – افشان

30) برگ ها کارخانه ی غذا سازی گیاه هستند.

31) تعداد – رنگ – شکل

  گل چهار یا پنج گل برگی                     

  گل دار      

32)                  دانه دار                                گل سه برگی

     گیاهان                           مخروط دار               

33) برنج ، گندم ، ذرّت ، خرما

34) عدس، باقلا، لوبیا، نخود، بادام

35)

36) به گياهاني كه به جاي گل، اندامي به نام مخروط دارند و دانه هايشان در اين اندام است.

37) لاله

38) لوبيا ،‌گل نرگس ،‌گل اطلسي

39) به دليل درازي و عمق زياد مي توانند در مناطق كم آب،‌ آب مناسب را به گياه برسانند.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 0:54  توسط ارژنگ حكم   |