سئوالات فصل دوم علوم پنجم  ابتدایی ( تغييرات مواد)


1-        آيا مواد مختلف هميشه به يك صورت باقي مي مانند ؟


2-      دو برگ كاغذ سفيد به يك اندازه برداريد يكي از آن ها را خرد كنيد كاغذ هاي كوچك را با كاغذ بزرگ مقايسه كنيد وجملات زير كامل كنيد :

الف   )   رنگ كاغذ ....................... است .

ب )     بوي كاغذ ......................... است .

ج )    اندازه ي كاغذ ..................... است .

د )   جنس كاغذ ......................... است.


3-      كمي يخ در يك ليوان بريزيدآن را بو كنيد وبچشيد ، صبر كنيد تا يخ كاملا ذوب شود و جملات زير را كامل كنيد .

الف )  رنگ ...................... است .

ب) بو ........................... است .

ج) شكل ......................... است .

د) حجم ........................ است .

و) وزن ..................... است .

ه ) جنس ........................ است.


4-      تكه اي نان رادر يك كيسه ي پلاستيكي بگذاريد ومدّتي در جايي تاريك قرار دهيدتا كپك بزند آن را با يك تكّه نان سالم مقايسه كنيدو جملات زير را كامل كنيد :

الف )رنگ نان بعد از كپك زدن ...................

ب) بوي نان بعد از كپك زدن..................

ج) مزه ي نان بعد از كپك زدن ...................

د) شكل ظاهري نان بعد از كپك زدن ...............


5-       تغيير فيزيكي را تعريف كنيد .


6-      تغيير شيميايي را تعريف كنيد .


7-      مراحل تبديل گندم به نان را نوشته و فيزيكي يا شيميايي بودن هر مرحله را مشخص كنيد .

الف     -آرد گندم  (                                                           )

ب   _     ورآمد ن خمير  (                                                                        )

ج   _       خمير كردن (                                                                                    )

د     _          پختن نان  (                                                                                      )


8-      كمي جوش شيرين به يك استكان سركه اضافه كنيد چه نوع تغييري ايجاد مي شود ؟ چرا ؟


9-       چرا تبخير آب يك تغيير فيزيكي است ؟


10-      اگر نان را مدّتي روي شعلع نگه داريد چه اتّفاقي مي افتد ؟


11-     اگر با آبليمو روي كاغذ مطلبي بنويسيم بعد كاغذ را با  اتو كمي گرم كنيم چه اتّفاقي مي افتد ؟


12-    زنگ آهن چگونه تشكيل مي شود ؟


13-    نام علمي زنگ آهن چيست ؟


14-    آهن زنگ زده با آهن معمولي چه فرقي دارد ؟


15-    چه عواملي باعث زنگ زدن آهن مي شود ؟


16-   براي اينكه مادّه اي تغيير كند بايد : ...................................................


17-   چگونه مي توانيد پيش بيني كنيد كه چه مدّت طول مي كشد تا شمع بسوزد ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 0:22  توسط ارژنگ حكم   |